IPhone

Facebook จะมีการเปลี่ยนชื่อ

Facebook จะมีการเปลี่ยนชื่อ เพื่อรองรับบางอย่างที่จะมาถึงภายในอนาตตซึ่งเรายังไม่ทราบเป็นที่แน่ชัดว่าการเปลี่ยนแปลงชื่อนั้นจะเป็นไปในทิศทางใดและความต้องการจริงๆของมาร์คคืออะไรกันแน่ หลังจากที่มีการปล่อยข่าวเรื่องการเปลี่ยนแปลงชื่อของโซเชี่ยวมิเดียวที่มีผู้ใช้งานทั่วโลกซึ่งแน่นอนว่ามันเป็นการเปลี่ยนแปลงที่ยิ่งใหญ่และจะเกิดการเปลี่ยนแปลงในอนาคต อย่างที่เราทราบกันดีว่าผู้ก่อตั้งเฟสบุ๊คคือมาร์คและยังเป็นผู้ก่อตั้งโซเชี่ยวมิเดียต่างๆ เช่นInstagram, WhatsApp ซึ่งการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้ก็เหมือนการจัดระเบียบทุกกลุ่มที่อยู่ภายใต้การควบคลุ่มของเขา

Facebook จะมีการเปลี่ยนชื่อ

Facebook จะมีการเปลี่ยนชื่อ

฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿

ซึ่งความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงชื่อคือการขยายไปสู่ความก้าวหน้าที่แตกต่างกันนั้นก็หมายถึง การเปลี่ยนแปลงในด้านเทคดนโลยีที่มีเป้าหมายมากขึ้นเพื่อคนในอนาคตเพราะพวกเขากำลังจะเปลี่ยนมุมมองของคนที่กำลังบริษัทว่าเป็นโซเชียลมีเดียอยากให้ทุกคนที่ได้ใช้งานที่เข้าไปใช้รู้สึกกับเหมือนโลกที่เสมือนจริงและยังปลอดภัยและในตอนนี้ยังไม่สามารถเปิดเผยชื่อต่อสาธารณะชนได้เนื่องจากต้องเป็นความลับไปก่อน การรีแบรนด์ของ Facebook อาจส่งผลต่อการรับรู้เชิงลบของบริษัทว่าเป็นแหล่งข้อมูลหลักที่ผิด เดือนก่อนหน้านี้ บริษัท จัดลำดับความสำคัญของข้อมูลของลูกค้ามากกว่าผลกำไรแต่ก็ยังมีข้อมูลที่รั่วไหลเกี่ยวกับผู้ที่ใช้งานเฟสบุ๊ค

ยกตัวอย่างเช่นในปีนี้ที่เฟสบุ๊คมีการเปิดเผยข้อมูล 87 ล้านบัญชีให้กับทีปรึกษาทางการมืองในรุ่นที่ทรัมป์ยังเป็นนายกและยังมีการส่งฟ้องในเรื่องนี้อีกด้วยและมาร์คเองก็ตกเป็นจำเลยของคดีดังกล่าวด้วยเช่นกันแม้แต่เทคโนโลยีของ Facebook ก็พบว่าตัวเองถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนัก Facebook ขอโทษอย่างเป็นทางการเพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทำที่เกิดขึ้นซึ่งแน่นอนว่าการกระทำเช่นนี้ทำให้ผู้ที่ถุกเปิดเผยข้อมูลไม่พอใจและได้เกิดการประท้วงกันอยู่นช่วงหนึ่งแต่กก็จบลงด้วยดี

ซึ่งการเปลี่ยนแปลงหรือการรีแปรนด์เป็นเรื่องที่สำคัยอาจจะส่งผลกระทบวงกว้างต่อผู้คนอย่างแน่นอนแต่ในการเปลี่ยนชื่อในครั้งนี้ได้มีการลงทุนไปอย่างมหาศาลหลายคนคงเข้าใจว่าโลกเสมือนคืออะไร ในความต้องการของผู้ก่อตั้งคือการที่ผู้คนมากมายทั่วโลกได้เข้ามาทำความรู้จักกันผ่านโลกเสมือนหากคุณดู Ready Player One คุรจะเข้าใจว่าโลกเสมือนคือสิ่งใดเหมือนทุกคนสามารถเข้ามาเจอกันในที่แห่งนี้เพียงแค่เปิดการเชื่อต่อก้สามารถเข้าไปทำวคามรู้จักกับผู้คนมากมายทั่วโลก 

นี้อาจจะบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะมาถึงในอนาคตและแน่นอนว่าทุกโซเชี่ยวมีเดียสามารถเชื่อต่อกับใจกลางของการเปลี่ยนแปลงในตั้งนี้ได้แต่กรเปลี่ยนแปลงชื่อจะเิกดขึ้นภายในเดอืนหน้าที่จะถึงนี้แต่ยังไม่เป็นที่แน่ชัดว่าตัวของแอพพลิเคชั่นจะเปลี่ยนแปลงในทิศทางใด

฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿

ปัญหาของ iPhone 13

Credit ufa168

฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿