Blog

เรื่องที่ต้องทราบใน iPhone 13

เรื่องที่ต้องทราบใน iPhone 13 หทกท่านได้ทำโทรศัพท์รุ่นนี้ตกแตกท่านก็แค่นไปเปลี่ยนจอถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้ท่านจะสามารถใช้งานได้ตามปกติหลังจาการซ่อมแซม แต่รุ่นนี้มีความพิเศษตรงที่ว่า หากเกิดการเปลี่ยนหน้าจอจะไม่สามารถแสกนหน้าจอได้เนื่องจากระบบที่มันล้อกหากไม่ใช้ผู้ที่มีความเชียวชาญในด้านนี้จะไม่สามารถแก้ได้หรือเรียกง่ายๆว่าหากไม่ใช่พนักงานของ Apple ก็จะไม่สามารถแก้ไขการเปลี่ยนแปลงในเรื่องนี้ได้ 

อย่างที่เราทราบกันดีว่าการเปลี่ยนหน้าจอโดยตรงกัยศูนย์มีราคาที่แพงมากกว่าปกติและยังจะทำให้เราเสียเงินากกว่าการที่เราเปลี่บยนตามร้านค้าทั่วไป แต่ถ้าหากในครั้งนี้เราเปลี่ยนจะเกิดปัญหาที่ตามมาอย่างแน่นอนก็คือเกิดการไม่สามารถแสกนหน้าจอได้

เรื่องที่ต้องทราบใน iPhone 13

เรื่องที่ต้องทราบใน iPhone 13

Apple ปิดใช้งานการปลดล็อก Face ID เมื่อซ่อมหน้าจอ หากไม่ได้ดำเนินการโดยช่างเทคนิคหรือร้านซ่อมที่ได้รับอนุญาตของ Apple แต่iPhone 13 Seriesรุ่นล่าสุดจะก้าวไปอีกขั้น สมมติว่าร้านซ่อมของบริษัทอื่นซ่อมหน้าจอใน iPhone 13 Series รุ่นใดก็ได้ ในกรณีนี้ เซ็นเซอร์ Face ID จะหยุดทำงานพร้อมกัน และจะไม่อนุญาตให้ผู้ใช้อนุญาตการชำระเงิน ลงชื่อเข้าใช้บัญชี ปลดล็อกอุปกรณ์

ซึ่งเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีผลกระบต่อผู้ที่ทำอาชีพในด้านนี้มากการซ่อมแซมหน้าจอเป็นหนึ่งในวิธีแก้ไขที่พบบ่อยที่สุดที่ร้านค้าภายนอกและแม้แต่ Apple ก็ทำเป็นประจำเนื่องจากผู้คนมักจะทำอุปกรณ์ตก อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนแปลงใหม่นี้สามารถสร้างแรงกดดันให้กับร้านซ่อมภายนอกที่ประสบปัญหาอยู่แล้ว ซึ่งหาเลี้ยงชีพด้วยการซ่อมจอโทรศัพท์ เสนออุปกรณ์เสริม และเปลี่ยนแบตเตอรี่ หากมีคนจำนวนน้อยลงที่ไว้วางใจและนำอุปกรณ์ของตนมาที่ร้านค้าเหล่านี้ และเลือกซ่อมแซมอุปกรณ์กับ Apple จะไม่ทิ้งอะไรไว้สำหรับผู้ที่ทำอาชีพในด้านนี้

หากแต่พวกเขาสามารถหาทางออกได้เหมือนกับเหตุการณ์ที่ผ่านมาพวกเขาสามารถแก้ไขสถานกาณ์ได้เพียง แค่มันยุ่งยากและเพิ่มขั้นตอนที่มันวุ่นวายมากกว่าเดิมดังนั้นแล้วเราต้องเตรียมตัวให้พร้อม หากท่านเป็นนักซ่อมมือถือที่ต้องปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของโทรศัพท์มือถือยู่ตลอดดังนั้นการเรียนรู้เป็นเรื่องที่สำคัญ บางคนจะเข้าไปเรียนในเรื่องที่มีการเปลี่ยนแลงแต่ก็ต้องรอคนที่แม่นยำในเรื่องข้อมูล

รื่องที่เราทำได้ในตอนนี้คืออย่าทำให้ดทรศัพท์รุ่นใหม่ที่เราซื้อตกแตกไม่เช่นั้นท่านต้องไปเสียเงินจำนวนมาก ในการเปลี่ยนหน้าจอการใช้อย่างระมัดระวัง เป็นเรื่องมราท่านต้องทำและใช้เคสกันการกระแทกและใส่หน้าจอกระจกเพื่อกันการแตกของหน้าจอเมื่อมันตกลงกับพื้นซึ่งมันสามารถช่วยได้ในระยะหนึ่ง

฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿

Facebook รีแบรนด์เป็น Meta

Credit แทงบอล

฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿