Blog

ตัวเชื่อมต่อ E-Discovery

ตัวเชื่อมต่อ E-Discovery สำหรับองค์กรดูแลสุขภาพส่วนตัวสิทธิที่จะปราศจากการฟ้องร้องเป็นหลักการพื้นฐานของ เอชไอพีเอเอ ดังนั้น จุดมุ่งหมายของเอกสารประกอบและการเชื่อมต่อ e-discovery คือการทำให้ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพเอกชนแสดงความไร้เดียงสาในการพิจารณาคดีในศาล เอกสารสำคัญบางประการที่ผู้ให้บริการด้านสุขภาพควรพิจารณา ได้แก่

สัญญามาตรฐาน

สัญญามาตรฐาน เอชแอลเซเว่น เป็นส่วนหนึ่งของระบบสัญญาระหว่างหน่วยงานด้านการดูแลสุขภาพที่ได้รับการคุ้มครองหรือบุคคลธรรมดากับผู้ให้บริการประกันสุขภาพที่ครอบคลุม สัญญานี้เกี่ยวข้องกับเงื่อนไขสัญญาและเงื่อนไขการชำระเงิน โดยพื้นฐานแล้ว สัญญาจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับสัญญาที่ระบุข้อมูลเกี่ยวกับความช่วยเหลือในการชำระเงิน ค่าใช้จ่ายของผู้บริโภค หน้าที่และความรับผิดชอบ การบังคับใช้สัญญาสามารถดำเนินการได้ที่ศาลสูง

สัญญา AIM

AIM หรือ เฮล อินซูแรนท์ โพทอลบิลิตี้ แอนด์ แอคเคาท์เทเบลิตี้ แอค เป็นกฎหมายที่รัฐบาลควบคุมการปฏิรูปด้านการรักษาพยาบาล ซึ่งแนะนำการจัดการด้านการประกันภัยต่อเข้าสู่ตลาดการประกันสุขภาพ ครอบคลุมบริการผู้ป่วยขั้นพื้นฐานและโปรแกรมประกันสุขภาพส่วนบุคคลขั้นพื้นฐานที่ไม่ใช่การทำร้ายร่างกาย สิ่งเหล่านี้รวมถึง:

แผนประกันสุขภาพขั้นพื้นฐานต้องมีการดูแลป้องกัน การจ่ายเงินร่วม ค่าลดหย่อน และข้อจำกัดตามสัญญา ผู้ป่วยยังสามารถเพิ่มค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในสัญญาต่อขั้นตอน ตัวอย่างของสิ่งนี้ต่อขั้นตอนคือจำนวนเงินที่ต้องเรียกเก็บสำหรับขั้นตอนที่ตรวจพบเงื่อนไขทางการแพทย์

ตัวเชื่อมต่อ E-Discovery สำหรับองค์กรดูแลสุขภาพส่วนตัวสิทธิที่จะปราศจากการฟ้องร้องเป็นหลักการพื้นฐานของ เอชไอพีเอเอ ดังนั้น

ตัวเชื่อมต่อ E-Discovery สำหรับองค์กรดูแลสุขภาพส่วนตัว

ประโยชน์ของเนื้อหาที่ยอมรับได้

ด้วยการใช้ประโยชน์จากมาตรฐาน HL7 ผู้ให้บริการด้านการดูแลสุขภาพสามารถแสดงให้เห็นว่าพวกเขากำลังปกป้องสิทธิ์ของผู้ป่วยในการเข้าถึง ความเป็นส่วนตัว และหยุดการปฏิเสธทางการแพทย์ หน่วยงานของรัฐไม่จำเป็นต้องตรวจสอบการขอรับการรับรองความถูกต้องจากผู้ให้บริการเหล่านี้ แม้ว่าบริษัทประกันจะต้องแจ้งให้ผู้ป่วยทราบแล้วว่าพวกเขาจะให้ทัวริงประเมินความเสี่ยงด้านเครดิตในเชิงพาณิชย์ นี่เป็นกฎหมายอยู่แล้ว แต่จำเป็นต้องบังคับใช้

ข้อตกลง อีพีเอชไอ ข้อมูลสุขภาพผู้ป่วย

เป็นนโยบายของสหรัฐอเมริกาที่ทุกคนสามารถเข้าถึงการประกันสุขภาพราคาไม่แพง ผู้ให้บริการด้านสุขภาพอาจไม่เลือกที่จะให้บริการ Copays และผู้ป่วยไม่สามารถถูกบังคับให้ซื้อประกันสุขภาพได้ Copays เป็นเพียงโครงร่างความคุ้มครองสุขภาพสากลทางอิเล็กทรอนิกส์

ข้อตกลง อีพีเอชไอ เกี่ยวข้องกับวิธีที่บริษัทประกันสุขภาพเชิงพาณิชย์แสดงรายละเอียดพื้นฐานของกรมธรรม์ประกันสุขภาพแต่ละฉบับต่อผู้ซื้อ จากนั้นผู้ให้บริการจะเปิดเผยรายละเอียดเหล่านี้ แต่ค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายเองสำหรับกรมธรรม์อาจล่าช้าสำหรับจำนวนเงินที่น้อยที่สุดสำหรับกรมธรรม์

ข้อตกลง อีพีเอชไอ ระบุว่าไม่ควรใช้การตัดลดหย่อนภาษีสำหรับค่าธรรมเนียมการยกเลิกกรมธรรม์พื้นฐานและยอดคงเหลือในบัญชี เอชเอสเอ เนื่องจากเป็นการยกเลิกนโยบายที่รวบรวมค่าบริการไปยังผู้บริโภค

แนะนำ สมาร์ทโฟนพับได้ รุ่น Motorola Razr 2022

เรียบเรียงโดย จีคลับ

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0