Blog

ข้อดี ทรูที่ควบรวมดีแทค

ข้อดี ทรูที่ควบรวมดีแทค การประกาศรวมตัวกันอย่างเป็นทางการทำให้ผู้ที่ใช้งานเครือข่ายของตนเองนั้นกังวลใจ ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของผลกระทบต่างๆที่ตามมาแม้จะยังไม่มีรายละเอียดชัดเจนในการที่ทรูเข้าไปควบดีแทค แต่เห็นว่าจะแบ่งกันเป็นถือหุ้น โดยทรูจะเป็นบริษัทที่ถือหุ้นเยอะกว่านิดหน่อย ซึ่งบทความนี้จะเป็นบทความที่เกี่ยวข้องกับผู้ที่ใช้เครือข่ายทรูและดีแทคอย่างดดยตรง ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงข้อดีที่สามารถเกิดขึ้นได้ในอนาคตว่ามันจะเป็นไปอย่างไร โดยจะเป็นการเปรียบเทียบทั้งข้อดีและข้อเสียที่อาจจะทำให้เรานั้นสามารถตัดสินใจในการที่จะอยู่หรือใช้งานเครื่อข่ายนี้ต่อไปหรืออยากจะเปลี่ยนข่ายสามารถตัดสินใจได้จากบทความนี้เลย

ข้อดี ทรูที่ควบรวมดีแทค

ข้อดี  ทรูที่ควบรวมดีแทค

ข้อดีของการที่ทั้งสองค่ายยักษ์ได้ทำการรวมตัวกันมักจะมีผลดีที่ตามาอยู่แล้วคือ เงินลงมากขึ้นทำให้มีคนใช้งานมากยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างเช่น การออกแแบบโฆษณาที่สามารถดึงดูดลุกค้าให้มาสนใจสินค้าและใช้เครือค่ายของเขาได้ ซึ่งจุดขายล่าสุดที่มีคนสนใจคือ การให้ไอโฟน สิบสามไปใช้ดดยทำการผ่อนเดือนละ 1500 ซึ่งไม่รวมกับโปรโมชั้น และไม่มีดอกในการผ่อน 

ซึ่งคนที่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมและจะสามารถเข้าร่วมรับโทรศัพท์ได้รคือท่านต้องเป็นสมาชิกของดีแทคมากกว่าหกเดือนและหลังจากหกเดือนนี้ท่านต้องจ่ายค่าบิลรายเดือนตรงทุกเดือนหากเมื่อตรวจสอบแล้สท่านไม่เข้าเกณฑ์จะไม่สามรถเข้ารับบริการดีงกล่าวได้ซึ่งทำให้ผู้ที่สนใจเข้ามาและต้องการที่จะเข้าร่วมกิจกรรม

ข้อดีที่สองคือโครงข่ายของดีแทคย่อมดีขึ้น เพราะการลงทุนที่มหาศาลที่ต้องการจะให้ลูกค้าสามารถใช้บริการได้อย่างรวดเร็วและถึงใจ โดยไม่ต้องกังวลเรื่องพื้นที่ โดยทั้งสองเครือข่ายต้องแรวมมือการเจาะเข้าพื้นที่ที่ผู้ใช้บริการต้องการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ที่จะตามมา และเห็นว่าอาจจะมีการขยายเครื่อข่าย 5G ให้ครอบคลุมทุกพื้นที่จะสามารเข้ามาใช้บริการได้ ถ้าพุดถึงในตอนนี้บางพื้นที่ก็ยังไม่สามารถใช้บริการ 5G ได้ เพราความไม่เสถียรบางอย่าง

ข้อเสียที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคตคือคุณภาพของการใช้งานน้อยลงหลังจากที่มีการรวมข่ายทั้งค่ายทำให้การแข่งขันน้อยลงเพราะตอนนี้มีสามค่ายใหญ่ที่ทำการแข่งขัน เท่ากับว่าตอนนี้จะเหลือการแข่งขันเพียงสองแห่งแต่ต้องรอดูในอนาคตเราะเป็นเพียงการคาดเดาเมื่อคู่แข่งน้อยอาจจะเกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นมาก็เป็นได้ทั้งนี้ต้องรอดุการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ที่จะมาถึงในอนาคต เพราะหากเรานำมาเปรียบเทียบจริงคือการแข่งขันที่ผู้ใช้สามารถมีตัวเลือกได้ถึงสมเครือข่ายแต่ในตอนนี้เขาเลือกได้เพียงเท่านั้นเพราะประสิทธิภาพทั้งสองเครือข่ายนั้นก็คงจะต้องเท่านกัน แต่อย่างพึ่งตัดสินใจทำอะไรให้ลิงดูในอนาคตไปก่อนว่าจะต้องทำเช่นไร 

฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿

ข่าวที่นิยม ดีแทคให้ไอโฟน 13

Credit แทงบอลออนไลน์

฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿

฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿ ฿